★ Tư vấn tìm và cho thuê nhà ở các khu vực như Tokyo – Kanagawa – Chiba – Saitama

★ Tư vấn mua bán, cho thuê, chuyển nhượng văn phòng, mặt bằng.

★ Tư vấn các thủ túc pháp lý về kinh doanh, chuyển đổi visa.

★ Hỗ trợ giới thiệu việc làm, lắp đặt điện thoại, mạng internet cố định miễn phí, các thủ tục pháp lý cá nhân miễn phí.